Bạn Bè

Hoan nghênh các anh hùng đến với Võ Thần 3D.

 

Thế giới bao la với muôn vàn thử thách. Do vậy, không phải lúc nào bạn cũng có thể một mình xông pha trên chiến trường được. Có những lúc bạn cần hiệp lực với những bạn bè khác để vượt qua những trận đánh khốc liệt hoặc cùng giao lưu chia sẽ kinh nghiệm chiến đấu. Dưới đây là hướng dẫn tính năng bạn trong Võ Thần 3D.

 

I. Giới thiệu

1. Mở giao diện: Cộng Đồng -> Bạn Bè

 

II. Hệ thống bạn bè

- Giao diện bạn bè.

 

 

- Người chơi khi đã trở thành bạn bè có thể tặng hoặc nhận Nại Lực cho bạn bè của mình.

 

 

- Số bạn bè có thể chưa tối đa của mỗi người là 100.

- Bấm vào mục Tìm bạn bè và nhập tên để tìm kiếm người bạn mà bạn muốn thêm vào DS bạn bè của mình.

 

 

  

- Khi có người muốn thêm bạn vào danh sách bạn bè sẽ có hiển thị ở DS yêu cầu và bạn có thể chấp nhận để trở thành hảo hữu của nhau.

III. Lợi ích của Hệ thống bạn bè

- Thêm đồng đội để giao lưu kết bạn.

- Cho và nhận Nại Lực từ bạn bè hằng ngày.

- Cùng nhau chiến đấu hoàn thành phó bản.

 

Võ thần 3D
Võ thần 3D
Menu
Bạn Bè

Hoan nghênh các anh hùng đến với Võ Thần 3D.

 

Thế giới bao la với muôn vàn thử thách. Do vậy, không phải lúc nào bạn cũng có thể một mình xông pha trên chiến trường được. Có những lúc bạn cần hiệp lực với những bạn bè khác để vượt qua những trận đánh khốc liệt hoặc cùng giao lưu chia sẽ kinh nghiệm chiến đấu. Dưới đây là hướng dẫn tính năng bạn trong Võ Thần 3D.

 

I. Giới thiệu

1. Mở giao diện: Cộng Đồng -> Bạn Bè

 

II. Hệ thống bạn bè

- Giao diện bạn bè.

 

 

- Người chơi khi đã trở thành bạn bè có thể tặng hoặc nhận Nại Lực cho bạn bè của mình.

 

 

- Số bạn bè có thể chưa tối đa của mỗi người là 100.

- Bấm vào mục Tìm bạn bè và nhập tên để tìm kiếm người bạn mà bạn muốn thêm vào DS bạn bè của mình.

 

 

  

- Khi có người muốn thêm bạn vào danh sách bạn bè sẽ có hiển thị ở DS yêu cầu và bạn có thể chấp nhận để trở thành hảo hữu của nhau.

III. Lợi ích của Hệ thống bạn bè

- Thêm đồng đội để giao lưu kết bạn.

- Cho và nhận Nại Lực từ bạn bè hằng ngày.

- Cùng nhau chiến đấu hoàn thành phó bản.