Bảng Xếp Hạng

Hoan nghênh các anh hùng đến với Võ Thần 3D.

 

Theo dõi sức mạnh của toàn thể server, cũng như là nơi để quý bằng hữu lưu danh bản thân. Khẳng định sức mạnh, phô trương danh thế cho toàn thể quần hùng kính nể. Bên cạnh đó đạt thứ hạng cao trên Bảng Xếp Hạng còn nhận được phần thưởng quý báu, cùng nhiều danh hiệu cao quý.

 

I. Giới thiệu

Mở giao diện: Cộng Đồng -> BXH

 

 

II. Hệ thống BXH

 

- Trong bảng xếp hạng có tổng hợp hạng

 

 

- Các anh hùng cần nắm rõ hạng của mình để tham gia sự kiện đua top của server mới mở.

 

Võ thần 3D
Võ thần 3D
Menu
Bảng Xếp Hạng

Hoan nghênh các anh hùng đến với Võ Thần 3D.

 

Theo dõi sức mạnh của toàn thể server, cũng như là nơi để quý bằng hữu lưu danh bản thân. Khẳng định sức mạnh, phô trương danh thế cho toàn thể quần hùng kính nể. Bên cạnh đó đạt thứ hạng cao trên Bảng Xếp Hạng còn nhận được phần thưởng quý báu, cùng nhiều danh hiệu cao quý.

 

I. Giới thiệu

Mở giao diện: Cộng Đồng -> BXH

 

 

II. Hệ thống BXH

 

- Trong bảng xếp hạng có tổng hợp hạng

 

 

- Các anh hùng cần nắm rõ hạng của mình để tham gia sự kiện đua top của server mới mở.