Chiến Hồn

Hoan nghênh các anh hùng đến với Võ Thần 3D.

 

Hàng loạt hoạt động đặc sắc đang chờ đón chư vị, hãy tham gia ngay để được trải nghiệm những tính năng hấp dẫn và nhận quà giá trị từ Võ Thần 3D nhé.

 

I. Giới thiệu

Mở giao diện:  Cường Hóa-> Chiến Hồn

 

 

II. Hệ thống Chiến Hồn

1. Chiến Hồn

- Chiến Hồn chỉ được khảm lên Pháp Bảo.

- Pháp Bảo đạt cấp nhất định mới có thể khảm Chiến Hồn.

 

 

- Chiến Hồn được chia thành 8 loại: Bi Minh Hồn, Phục Hổ Hồn, Bàn Thạch Hồn, Diệt Thế Hồn, Viêm Ngục Hồn, Cuồng Dã Hồn, Yên Vũ Hồn, Phần Ảnh Hồn, mỗi loại gia tăng một thuộc tính công thêm khác nhau.

 

 

2. Tăng cấp

- Để tăng cấp cần tiêu tốn Chiến Hồn và nguyên liệu.

 

 

3. Ghép

- Chiến Hồn chỉ có thể do Mảnh Chiến Hồn ghép lại.

- Mảnh Chiến Hồn chỉ có thể ghép thành Chiến Hồn.

 

Võ thần 3D
Võ thần 3D
Menu
Chiến Hồn

Hoan nghênh các anh hùng đến với Võ Thần 3D.

 

Hàng loạt hoạt động đặc sắc đang chờ đón chư vị, hãy tham gia ngay để được trải nghiệm những tính năng hấp dẫn và nhận quà giá trị từ Võ Thần 3D nhé.

 

I. Giới thiệu

Mở giao diện:  Cường Hóa-> Chiến Hồn

 

 

II. Hệ thống Chiến Hồn

1. Chiến Hồn

- Chiến Hồn chỉ được khảm lên Pháp Bảo.

- Pháp Bảo đạt cấp nhất định mới có thể khảm Chiến Hồn.

 

 

- Chiến Hồn được chia thành 8 loại: Bi Minh Hồn, Phục Hổ Hồn, Bàn Thạch Hồn, Diệt Thế Hồn, Viêm Ngục Hồn, Cuồng Dã Hồn, Yên Vũ Hồn, Phần Ảnh Hồn, mỗi loại gia tăng một thuộc tính công thêm khác nhau.

 

 

2. Tăng cấp

- Để tăng cấp cần tiêu tốn Chiến Hồn và nguyên liệu.

 

 

3. Ghép

- Chiến Hồn chỉ có thể do Mảnh Chiến Hồn ghép lại.

- Mảnh Chiến Hồn chỉ có thể ghép thành Chiến Hồn.