Công Thành

Hoan nghênh các anh hùng đến với Võ Thần 3D.

 

Hàng loạt hoạt động đặc sắc đang chờ đón chư vị, hãy tham gia ngay để được trải nghiệm những tính năng hấp dẫn và nhận quà giá trị từ Võ Thần 3D nhé!

 

I. Giới thiệu

- Thời gian: Mở vào T3-T4-T6-T7 lúc 18:00.

- Đối tượng: Tất cả anh hùng tham gia Võ Thần 3D.

- Điều kiện tham gia: Nhân vật đạt Lv.17 trở lên, Thành viên Quân đoàn Lv2 trở lên đều có thể tham gia, hoạt động 18:00 đến 18:00 hôm sau thứ 3,5.

- Phần thưởng: Vinh Dự, Cống hiến Q.Đoàn, Đồng, vật phẩm hiếm.

- Cách thức tham gia:

         Đến giờ hoạt động, chọn biểu tượng Cộng Đồng, chọn mục Đoàn -> Chiến Trường -> Công Thành.

 

 

 

II. Công Thành

1. Quy tắc

- Sau khi mở HĐ hệ thống sẽ tự chia 2 Q.Đoàn có thực lực tương đương để Công Thành.

- Mỗi thành có 5 độ khó, mỗi khi công phá 1 độ khó sẽ tăng 1 điểm cho phe mình.

- Mỗi người đều có giới hạn Hành Động, khiêu chiến thành công sẽ trừ 1 Hành động, thất bại không trừ.

- Thành viên Quân đoàn có thể sửa Thành bị hư hỏng phe mình, mỗi lần sửa tốn 2 Hành động.

- Mỗi 2 giờ hồi 1 điểm hành động, tối đa tích 5 điểm.

- Độ khó chỉ được khiêu chiến thành công 1 lần, có thể tự do chọn độ khó.

- Phán đoán thắng thua: Trước khi HĐ kết thúc, nếu 1 trong 2 phe đạt đủ điểm thì hệ thống sẽ cho Quân đoàn này thắng. Khi HĐ kết thúc, nếu 2 phe đều chưa đủ điểm thì Quân đoàn cao điểm hơn sẽ thắng. Điểm bằng nhau thì hòa.

 

 

2. Thưởng

- Vinh Dự, Cống hiến Quân đoàn, Đồng, vật phẩm hiếm.

- Mỗi trận thắng sẽ nhận Vinh Dự, Cống hiến Quân đoàn, Đồng, vật phẩm hiếm.

- Thất bại chỉ nhận một ít Vinh Dự, Cống hiến Quân Đoàn, đạo cụ hiếm.

- Dựa vào thắng thua của Quân đoàn để tặng cống hiến cho tất cả thành viên.

- Hoạt động kết thúc sẽ phát Điểm xây dựng, cống hiến, vinh dự, KNB cho tất cả Quân đoàn công thành.

- Phần thưởng danh hiệu công phá 500 thành.

 

Võ thần 3D
Võ thần 3D
Menu
Công Thành

Hoan nghênh các anh hùng đến với Võ Thần 3D.

 

Hàng loạt hoạt động đặc sắc đang chờ đón chư vị, hãy tham gia ngay để được trải nghiệm những tính năng hấp dẫn và nhận quà giá trị từ Võ Thần 3D nhé!

 

I. Giới thiệu

- Thời gian: Mở vào T3-T4-T6-T7 lúc 18:00.

- Đối tượng: Tất cả anh hùng tham gia Võ Thần 3D.

- Điều kiện tham gia: Nhân vật đạt Lv.17 trở lên, Thành viên Quân đoàn Lv2 trở lên đều có thể tham gia, hoạt động 18:00 đến 18:00 hôm sau thứ 3,5.

- Phần thưởng: Vinh Dự, Cống hiến Q.Đoàn, Đồng, vật phẩm hiếm.

- Cách thức tham gia:

         Đến giờ hoạt động, chọn biểu tượng Cộng Đồng, chọn mục Đoàn -> Chiến Trường -> Công Thành.

 

 

 

II. Công Thành

1. Quy tắc

- Sau khi mở HĐ hệ thống sẽ tự chia 2 Q.Đoàn có thực lực tương đương để Công Thành.

- Mỗi thành có 5 độ khó, mỗi khi công phá 1 độ khó sẽ tăng 1 điểm cho phe mình.

- Mỗi người đều có giới hạn Hành Động, khiêu chiến thành công sẽ trừ 1 Hành động, thất bại không trừ.

- Thành viên Quân đoàn có thể sửa Thành bị hư hỏng phe mình, mỗi lần sửa tốn 2 Hành động.

- Mỗi 2 giờ hồi 1 điểm hành động, tối đa tích 5 điểm.

- Độ khó chỉ được khiêu chiến thành công 1 lần, có thể tự do chọn độ khó.

- Phán đoán thắng thua: Trước khi HĐ kết thúc, nếu 1 trong 2 phe đạt đủ điểm thì hệ thống sẽ cho Quân đoàn này thắng. Khi HĐ kết thúc, nếu 2 phe đều chưa đủ điểm thì Quân đoàn cao điểm hơn sẽ thắng. Điểm bằng nhau thì hòa.

 

 

2. Thưởng

- Vinh Dự, Cống hiến Quân đoàn, Đồng, vật phẩm hiếm.

- Mỗi trận thắng sẽ nhận Vinh Dự, Cống hiến Quân đoàn, Đồng, vật phẩm hiếm.

- Thất bại chỉ nhận một ít Vinh Dự, Cống hiến Quân Đoàn, đạo cụ hiếm.

- Dựa vào thắng thua của Quân đoàn để tặng cống hiến cho tất cả thành viên.

- Hoạt động kết thúc sẽ phát Điểm xây dựng, cống hiến, vinh dự, KNB cho tất cả Quân đoàn công thành.

- Phần thưởng danh hiệu công phá 500 thành.