Cửu Ảo Cảnh

Hoan nghênh các anh hùng đến với Võ Thần 3D.

 

Hàng loạt hoạt động đặc sắc đang chờ đón chư vị, hãy tham gia ngay để được trải nghiệm những tính năng hấp dẫn và nhận quà giá trị từ Võ Thần 3D nhé!

 

I. Giới thiệu

- Thời gian: T3-T5-T7-CN.

- Đối tượng: Tất cả anh hùng tham gia Võ Thần 3D.

- Điều kiện tham gia: Nhân vật đạt Lv.31 trở lên.

- Phần thưởng: Hồn Ngọc.

- Cách thức tham gia:

         Đến giờ hoạt động, chọn biểu tượng Khiêu Chiến, chọn mục Theo Giờ -> Cửu Ảo Cảnh

 

 

 

II. Cửu Ảo Cảnh

1. Quy tắc

- Cửu Ảo Cảnh có 9 Ảo Ảnh, người khiêu chiến mỗi ngày được hạ 5 Ảo Ảnh.

 

 

- Ảo Ảnh gồm Lam, Tím, Vàng, phẩm chất càng cao độ khó Ảo Ảnh càng lớn.

- Mỗi Ảo Ảnh gồm dễ, thường, khó.

- Đạt điều kiện vượt ải mới có thể nhận thưởng vượt ải độ khó này (mỗi loại thưởng vượt ải chỉ nhận 1 lần).

 

 

- Thưởng gồm Đồng, Tính Hoa Báu, Thánh Thú Linh.

- Mỗi lần khiêu chiến trừ 2 Nại Lực, nếu chưa vượt tất cả độ khó của Ảo Ảnh thì có thể khiêu chiến không giới hạn.

- Mỗi ngày tái lập 1 lần Cửu Ảo Cảnh, tái lập xong sẽ tạo Ảo Ảnh và người chơi phải khiêu chiến lại.

 

 

2. Thưởng

- Hồn Ngọc có thể ở Tiệm Ảo Cảnh đổi Mảnh tướng Vàng.

 

 

- Thưởng danh hiệu khi vượt ải đầy sao.

 

Võ thần 3D
Võ thần 3D
Menu
Cửu Ảo Cảnh

Hoan nghênh các anh hùng đến với Võ Thần 3D.

 

Hàng loạt hoạt động đặc sắc đang chờ đón chư vị, hãy tham gia ngay để được trải nghiệm những tính năng hấp dẫn và nhận quà giá trị từ Võ Thần 3D nhé!

 

I. Giới thiệu

- Thời gian: T3-T5-T7-CN.

- Đối tượng: Tất cả anh hùng tham gia Võ Thần 3D.

- Điều kiện tham gia: Nhân vật đạt Lv.31 trở lên.

- Phần thưởng: Hồn Ngọc.

- Cách thức tham gia:

         Đến giờ hoạt động, chọn biểu tượng Khiêu Chiến, chọn mục Theo Giờ -> Cửu Ảo Cảnh

 

 

 

II. Cửu Ảo Cảnh

1. Quy tắc

- Cửu Ảo Cảnh có 9 Ảo Ảnh, người khiêu chiến mỗi ngày được hạ 5 Ảo Ảnh.

 

 

- Ảo Ảnh gồm Lam, Tím, Vàng, phẩm chất càng cao độ khó Ảo Ảnh càng lớn.

- Mỗi Ảo Ảnh gồm dễ, thường, khó.

- Đạt điều kiện vượt ải mới có thể nhận thưởng vượt ải độ khó này (mỗi loại thưởng vượt ải chỉ nhận 1 lần).

 

 

- Thưởng gồm Đồng, Tính Hoa Báu, Thánh Thú Linh.

- Mỗi lần khiêu chiến trừ 2 Nại Lực, nếu chưa vượt tất cả độ khó của Ảo Ảnh thì có thể khiêu chiến không giới hạn.

- Mỗi ngày tái lập 1 lần Cửu Ảo Cảnh, tái lập xong sẽ tạo Ảo Ảnh và người chơi phải khiêu chiến lại.

 

 

2. Thưởng

- Hồn Ngọc có thể ở Tiệm Ảo Cảnh đổi Mảnh tướng Vàng.

 

 

- Thưởng danh hiệu khi vượt ải đầy sao.