Đá Khảm

Hoan nghênh các anh hùng đến với Võ Thần 3D.

 

Hệ thống Đá Khảm sẽ là yếu tố quan trọng quyết định người chơi đó sẽ phát triển nhân vật của mình theo hướng nào khi tiến hành xây dựng đội hình chinh chiến của mình trong thế giới Tam Quốc của Võ Thần 3D.

 

I. Giới thiệu

Mở giao diện: Cường Hóa -> Đá.

 

 

 

II. Hệ thống Đá Khảm

1. Khảm

- Trang bị khi đạt Lv40 sẽ mở khảm đá, mở ô đầu tiên.

 

 

- Sau khi mở, Trang bị mỗi lần tăng 10 cấp sẽ mở thêm 1 lỗ, tối đa 4 lỗ.

- Trang bị khác vị trí có thể khảm đá loại tương ứng:

+ Vũ Khí: Đá Chu Tước

+ Đầu Khôi: Đá Bạch Hổ

+ Trang Sức: Đá Thanh Long

+ Y phục: Đá Huyền Vũ

 

 

2. Ghép

- Ghép Đá thành cấp kế tiếp.

 

 

- Giới hạn cấp Đá là Lv12, Đá Lv12 không thể ghép nữa.

- Khi ghép nếu không đủ 3 Đá có thể dùng KNB thay thế.

- Có thể chọn cấp và dạng Đá để ghép bằng cách Ghép tự động.

 

 

- Khi ghép tự động có thể chọn đá cùng loại, số lượng đá đã có không đủ thì dùng KNB bổ sung.

3. Chuyển

- Có thể đổi Đá thành đá dạng khác, cùng cấp.

 

 

- Đổi đá cần tốn KNB, cấp Đá càng cao, khi chuyển đổi tiêu hao KNB càng nhiều.

- Đá khảm cần gỡ bỏ mới chuyển đổi được.

 

 

4. Thần Thạch

- Thần Thạch có thể nhận quà Thu thập Thần Thạch.

 

 

- Thần Thạch có thể khảm vào Ô Thần Thạch của Thần Trang.

- Thần Thạch khác nhau tương ứng với bộ vị trang bị khác nhau: Vũ Khí, Mũ chỉ có thể khảm Phá Diệt Thần Thạch, Trang sức chỉ có thể khảm Luân Hồi Thần Thạch, Giáp chỉ có thể khảm Kiên Giáp Thần Thạch, Lưu Vân Thần Thạch.

 

 

- Thần Thạch đã khảm có thể gỡ bất cứ khi nào.

- Thần Thạch có thể tách hoặc tăng cấp để tăng hiệu quả trang bị.

 

Võ thần 3D
Võ thần 3D
Menu
Đá Khảm

Hoan nghênh các anh hùng đến với Võ Thần 3D.

 

Hệ thống Đá Khảm sẽ là yếu tố quan trọng quyết định người chơi đó sẽ phát triển nhân vật của mình theo hướng nào khi tiến hành xây dựng đội hình chinh chiến của mình trong thế giới Tam Quốc của Võ Thần 3D.

 

I. Giới thiệu

Mở giao diện: Cường Hóa -> Đá.

 

 

 

II. Hệ thống Đá Khảm

1. Khảm

- Trang bị khi đạt Lv40 sẽ mở khảm đá, mở ô đầu tiên.

 

 

- Sau khi mở, Trang bị mỗi lần tăng 10 cấp sẽ mở thêm 1 lỗ, tối đa 4 lỗ.

- Trang bị khác vị trí có thể khảm đá loại tương ứng:

+ Vũ Khí: Đá Chu Tước

+ Đầu Khôi: Đá Bạch Hổ

+ Trang Sức: Đá Thanh Long

+ Y phục: Đá Huyền Vũ

 

 

2. Ghép

- Ghép Đá thành cấp kế tiếp.

 

 

- Giới hạn cấp Đá là Lv12, Đá Lv12 không thể ghép nữa.

- Khi ghép nếu không đủ 3 Đá có thể dùng KNB thay thế.

- Có thể chọn cấp và dạng Đá để ghép bằng cách Ghép tự động.

 

 

- Khi ghép tự động có thể chọn đá cùng loại, số lượng đá đã có không đủ thì dùng KNB bổ sung.

3. Chuyển

- Có thể đổi Đá thành đá dạng khác, cùng cấp.

 

 

- Đổi đá cần tốn KNB, cấp Đá càng cao, khi chuyển đổi tiêu hao KNB càng nhiều.

- Đá khảm cần gỡ bỏ mới chuyển đổi được.

 

 

4. Thần Thạch

- Thần Thạch có thể nhận quà Thu thập Thần Thạch.

 

 

- Thần Thạch có thể khảm vào Ô Thần Thạch của Thần Trang.

- Thần Thạch khác nhau tương ứng với bộ vị trang bị khác nhau: Vũ Khí, Mũ chỉ có thể khảm Phá Diệt Thần Thạch, Trang sức chỉ có thể khảm Luân Hồi Thần Thạch, Giáp chỉ có thể khảm Kiên Giáp Thần Thạch, Lưu Vân Thần Thạch.

 

 

- Thần Thạch đã khảm có thể gỡ bất cứ khi nào.

- Thần Thạch có thể tách hoặc tăng cấp để tăng hiệu quả trang bị.