Đấu Trường

Hoan nghênh các anh hùng đến với Võ Thần 3D.

 

Hàng loạt hoạt động đặc sắc đang chờ đón chư vị, hãy tham gia ngay để được trải nghiệm những tính năng hấp dẫn và nhận quà giá trị từ Võ Thần 3D nhé!

 

I. Giới thiệu

- Thời gian: T3-T5-T7, 20:00 ~ 20:55.

- Đối tượng: Tất cả anh hùng tham gia Võ Thần 3D.

- Điều kiện tham gia: Nhân vật đạt cấp 30 trở lên Vượt ải 3-10, để vào cần “Vé Đấu”.

- Phần thưởng: vô số KNB, mảnh tướng Hiếm, mảnh trang bị.

- Cách thức tham gia:

  Đến giờ hoạt động, chọn biểu tượng Khiêu Chiến, chọn mục Theo Giờ -> Đấu Trường.

 

 

 

II. Đấu Trường

1. Quy tắc

- Mỗi lần xuất hiện 12 tướng, anh hùng có thể tối đa chọn 5 tướng, nhân vật được chọn sẽ vào đấu trường.

 

 

- Chọn tướng xong sẽ không thể đổi.

- Thất bại 3 lần sẽ kết thúc lượt khiêu chiến này.

- Khi dùng nhiều Trận Dung, mặc định bộ 1 là trận xuất chiến, khi bộ 1 kết thúc, tự động bổ sung Trận Dung kết tiếp cho đến khi kết thúc tất cả.

 

 

2. Bố Trận

- Trước mỗi lần bắt đầu có thể điều chỉnh vị trí tướng.

 

 

- Thất bại 3 lần hoặc từ bỏ sẽ nhận phần thưởng của số lần thắng cao nhất lúc đó.

- Khi dùng nhiều Trận Dung, mặc định bắt đầu từ trận 1, khi trận 1 thất bại thì bắt đầu từ trận 2, cứ như thế.

 

 

3. Điều kiện nhận thưởng

- Mỗi khi thắng 1 trận sẽ thưởng, tối đa thắng 12 trận.

- Thất bại 3 lần hoặc từ bỏ sẽ nhận phần thưởng của số lần thắng cao nhất lúc đó.

4. Tự động khiêu chiến

- Dùng Thế Thân hoặc KNB có thể tự động tham gia HĐ (HĐ bắt đầu có thể không online).

 

 

- Khi dùng tự động khiêu chiến không thể đổi vị trí bày trận tướng, kỹ năng Thánh Thú và thứ tự, cần hủy mới có thể điều chỉnh.

- Khiêu chiến tự động chỉ có hiệu lực 1 lần, không thể kéo dài đến HĐ lần sau.

- Kết thúc tự động khiêu chiến sẽ gửi phần thưởng qua thư.

Võ thần 3D
Võ thần 3D
Menu
Đấu Trường

Hoan nghênh các anh hùng đến với Võ Thần 3D.

 

Hàng loạt hoạt động đặc sắc đang chờ đón chư vị, hãy tham gia ngay để được trải nghiệm những tính năng hấp dẫn và nhận quà giá trị từ Võ Thần 3D nhé!

 

I. Giới thiệu

- Thời gian: T3-T5-T7, 20:00 ~ 20:55.

- Đối tượng: Tất cả anh hùng tham gia Võ Thần 3D.

- Điều kiện tham gia: Nhân vật đạt cấp 30 trở lên Vượt ải 3-10, để vào cần “Vé Đấu”.

- Phần thưởng: vô số KNB, mảnh tướng Hiếm, mảnh trang bị.

- Cách thức tham gia:

  Đến giờ hoạt động, chọn biểu tượng Khiêu Chiến, chọn mục Theo Giờ -> Đấu Trường.

 

 

 

II. Đấu Trường

1. Quy tắc

- Mỗi lần xuất hiện 12 tướng, anh hùng có thể tối đa chọn 5 tướng, nhân vật được chọn sẽ vào đấu trường.

 

 

- Chọn tướng xong sẽ không thể đổi.

- Thất bại 3 lần sẽ kết thúc lượt khiêu chiến này.

- Khi dùng nhiều Trận Dung, mặc định bộ 1 là trận xuất chiến, khi bộ 1 kết thúc, tự động bổ sung Trận Dung kết tiếp cho đến khi kết thúc tất cả.

 

 

2. Bố Trận

- Trước mỗi lần bắt đầu có thể điều chỉnh vị trí tướng.

 

 

- Thất bại 3 lần hoặc từ bỏ sẽ nhận phần thưởng của số lần thắng cao nhất lúc đó.

- Khi dùng nhiều Trận Dung, mặc định bắt đầu từ trận 1, khi trận 1 thất bại thì bắt đầu từ trận 2, cứ như thế.

 

 

3. Điều kiện nhận thưởng

- Mỗi khi thắng 1 trận sẽ thưởng, tối đa thắng 12 trận.

- Thất bại 3 lần hoặc từ bỏ sẽ nhận phần thưởng của số lần thắng cao nhất lúc đó.

4. Tự động khiêu chiến

- Dùng Thế Thân hoặc KNB có thể tự động tham gia HĐ (HĐ bắt đầu có thể không online).

 

 

- Khi dùng tự động khiêu chiến không thể đổi vị trí bày trận tướng, kỹ năng Thánh Thú và thứ tự, cần hủy mới có thể điều chỉnh.

- Khiêu chiến tự động chỉ có hiệu lực 1 lần, không thể kéo dài đến HĐ lần sau.

- Kết thúc tự động khiêu chiến sẽ gửi phần thưởng qua thư.