Gia Viên

Hoan nghênh các anh hùng đến với Võ Thần 3D.

 

Hàng loạt hoạt động đặc sắc đang chờ đón chư vị, hãy tham gia ngay để được trải nghiệm những tính năng hấp dẫn và nhận quà giá trị từ Võ Thần 3D nhé!

 

I. Giới thiệu

 

Mở giao diện: Cộng Đồng -> Gia Viên.

 

 

 

II. Hệ thống Gia Viên

 

- Khu Vườn được chia làm 2 khu là Vườn và Cây Thần.

- Bạn bè có thể Bón phân và Cầu nguyện cho nhau.

 

1. Vườn

- Mỗi người chơi đều có 9 mảnh đất trong Gia Viên.

 

 

- Ban đầu chỉ được dùng 3 mảnh. Lv30 sẽ mở mảnh thứ 4, sau đó mỗi 10 cấp sẽ mở 1 mảnh.

- Thực vật chỉ được bón phân trước khi chín, bón phân sẽ tăng sản lượng cho thực vật hảo hữu.

 

 

- Thực vật có thể chọn 30 phút, 1 giờ, 4 giờ, 8 giờ, thời gian càng dài sản lượng càng cao.

 

 

- Hạt giống gồm cấp thấp và cấp cao, hạt cấp thấp sẽ lớn theo thời gian, giới hạn sẽ tăng khi lv nhân vật tăng. Hạt cao cấp thấp không thể tự động hồi phục, cần mua, sản lượng cao hơn! Dùng hạt cao cấp sau khi trưởng thành sẽ không bị trộm.

 

 

- Có thể trộm thực vật của bạn bè.

 

 

2. Cây Thần

 

- Bạn bè có thể giúp Cầu Nguyện cũng có thể Cầu Nguyện cho cây của mình.

- Điểm Cầu Nguyện đầy có thể rung Cây Thần, lượt rung càng nhiều thưởng càng nhiều.

- Điểm Cầu Nguyện đầy và rung thưởng xong sẽ tự tăng lên cấp kế.

- Cây Thần cấp càng cao thì thưởng Cầu Nguyện và thưởng rung cây càng cao.

 

 

3. Phong Đăng

 

- Dùng đạo cụ “Phong Đăng” sẽ tăng thu ích trong vườn cá nhân 50%.

 

 

- Mỗi lần mở duy trì 40 phút, dùng nhiều lần sẽ tích lũy thời gian.

 

 

- Khi đạo cụ không đủ có thể dùng KNB thay thế.

- Phong Đăng có thể cộng dồn với Thuận Gió.

 

4. Thuận Gió

 

- Dùng “Thuận Gió” nhận Đồng và tăng 50% thu ích cho vườn toàn server.

 

 

- Mỗi lần mở sẽ kéo dài 40 phút, khi nhiều người mở sẽ cộng dồn thời gian.

 

 

- Khi đạo cụ không đủ có thể dùng KNB thay thế (Vip6 hoặc Lv50 trở lên có thể mở).

- Thuận Gió có thể cộng dồn với Phong Đăng.

 

 

Võ thần 3D
Võ thần 3D
Menu
Gia Viên

Hoan nghênh các anh hùng đến với Võ Thần 3D.

 

Hàng loạt hoạt động đặc sắc đang chờ đón chư vị, hãy tham gia ngay để được trải nghiệm những tính năng hấp dẫn và nhận quà giá trị từ Võ Thần 3D nhé!

 

I. Giới thiệu

 

Mở giao diện: Cộng Đồng -> Gia Viên.

 

 

 

II. Hệ thống Gia Viên

 

- Khu Vườn được chia làm 2 khu là Vườn và Cây Thần.

- Bạn bè có thể Bón phân và Cầu nguyện cho nhau.

 

1. Vườn

- Mỗi người chơi đều có 9 mảnh đất trong Gia Viên.

 

 

- Ban đầu chỉ được dùng 3 mảnh. Lv30 sẽ mở mảnh thứ 4, sau đó mỗi 10 cấp sẽ mở 1 mảnh.

- Thực vật chỉ được bón phân trước khi chín, bón phân sẽ tăng sản lượng cho thực vật hảo hữu.

 

 

- Thực vật có thể chọn 30 phút, 1 giờ, 4 giờ, 8 giờ, thời gian càng dài sản lượng càng cao.

 

 

- Hạt giống gồm cấp thấp và cấp cao, hạt cấp thấp sẽ lớn theo thời gian, giới hạn sẽ tăng khi lv nhân vật tăng. Hạt cao cấp thấp không thể tự động hồi phục, cần mua, sản lượng cao hơn! Dùng hạt cao cấp sau khi trưởng thành sẽ không bị trộm.

 

 

- Có thể trộm thực vật của bạn bè.

 

 

2. Cây Thần

 

- Bạn bè có thể giúp Cầu Nguyện cũng có thể Cầu Nguyện cho cây của mình.

- Điểm Cầu Nguyện đầy có thể rung Cây Thần, lượt rung càng nhiều thưởng càng nhiều.

- Điểm Cầu Nguyện đầy và rung thưởng xong sẽ tự tăng lên cấp kế.

- Cây Thần cấp càng cao thì thưởng Cầu Nguyện và thưởng rung cây càng cao.

 

 

3. Phong Đăng

 

- Dùng đạo cụ “Phong Đăng” sẽ tăng thu ích trong vườn cá nhân 50%.

 

 

- Mỗi lần mở duy trì 40 phút, dùng nhiều lần sẽ tích lũy thời gian.

 

 

- Khi đạo cụ không đủ có thể dùng KNB thay thế.

- Phong Đăng có thể cộng dồn với Thuận Gió.

 

4. Thuận Gió

 

- Dùng “Thuận Gió” nhận Đồng và tăng 50% thu ích cho vườn toàn server.

 

 

- Mỗi lần mở sẽ kéo dài 40 phút, khi nhiều người mở sẽ cộng dồn thời gian.

 

 

- Khi đạo cụ không đủ có thể dùng KNB thay thế (Vip6 hoặc Lv50 trở lên có thể mở).

- Thuận Gió có thể cộng dồn với Phong Đăng.