Kênh Chat

Đi lại trên chiến trường, cho dù võ công cao cường, tài trí hơn người nhưng không được ai biết đến thì cũng chỉ phí hoài. Chiến trường, không phương thức truyền tin nào hữu hiệu hơn Phương thức Chat , tin tức một truyền mười, mười truyền trăm do đó sẽ tăng theo cấp số nhân.

 

Kênh Chat được ra đời với mục đích cũng như vậy, đây là hệ thống phục vụ cho việc giao lưu của người trong thiên hạ, giúp người chơi thuận tiện trong truyền tải tin tức, thông tin quan trọng, thông tin với những người chơi khác trong thế giới Võ Thần 3D.

 

I. Giới thiệu

Mở giao diện:

 

 

II. Các loại kênh Chat

1. Kênh Thế Giới

- Dùng để gửi tin nhắn đến tất cả mọi người đang online trong thế giới Võ Thần 3D.

 

 

2. Kênh Mật

- Nếu quý anh hùng muốn gửi riêng thông điệp đến người nào đó và không muốn những người xung xanh biết thì có thể sử dụng Kênh Mật.

 

 

2. Kênh Quân Đoàn

- Là kênh sau khi người chơi gia nhập Quân đoàn sẽ được hệ thống cung cấp thêm. Quý anh hùng có thể sử dụng kênh này để trao đổi với các thành viên ở mọi nơi khi họ Online.

 

 

 

3. Kênh Đội

- Là Kênh để các thành viên trong Đội Ngũ tán gẫu với nhau, bàn chiến thuật, PK...

4. Kênh Hệ Thống

- Là Kênh chuyên dụng của GM, nhằm để quản lý và bảo vệ người chơi hoặc thông báo những thông tin quan trọng,…

 

 

 

Võ thần 3D
Võ thần 3D
Menu
Kênh Chat

Đi lại trên chiến trường, cho dù võ công cao cường, tài trí hơn người nhưng không được ai biết đến thì cũng chỉ phí hoài. Chiến trường, không phương thức truyền tin nào hữu hiệu hơn Phương thức Chat , tin tức một truyền mười, mười truyền trăm do đó sẽ tăng theo cấp số nhân.

 

Kênh Chat được ra đời với mục đích cũng như vậy, đây là hệ thống phục vụ cho việc giao lưu của người trong thiên hạ, giúp người chơi thuận tiện trong truyền tải tin tức, thông tin quan trọng, thông tin với những người chơi khác trong thế giới Võ Thần 3D.

 

I. Giới thiệu

Mở giao diện:

 

 

II. Các loại kênh Chat

1. Kênh Thế Giới

- Dùng để gửi tin nhắn đến tất cả mọi người đang online trong thế giới Võ Thần 3D.

 

 

2. Kênh Mật

- Nếu quý anh hùng muốn gửi riêng thông điệp đến người nào đó và không muốn những người xung xanh biết thì có thể sử dụng Kênh Mật.

 

 

2. Kênh Quân Đoàn

- Là kênh sau khi người chơi gia nhập Quân đoàn sẽ được hệ thống cung cấp thêm. Quý anh hùng có thể sử dụng kênh này để trao đổi với các thành viên ở mọi nơi khi họ Online.

 

 

 

3. Kênh Đội

- Là Kênh để các thành viên trong Đội Ngũ tán gẫu với nhau, bàn chiến thuật, PK...

4. Kênh Hệ Thống

- Là Kênh chuyên dụng của GM, nhằm để quản lý và bảo vệ người chơi hoặc thông báo những thông tin quan trọng,…