Kỳ Vật

Hoan nghênh các anh hùng đến với Võ Thần 3D.

 

Hàng loạt hoạt động đặc sắc đang chờ đón chư vị, hãy tham gia ngay để được trải nghiệm những tính năng hấp dẫn từ Võ Thần 3D nhé!

 

I. Giới thiệu

Mở giao diện: Cộng Đồng -> Kỳ Vật

 

II. Hệ thống Kỳ Vật

1. Thu thập Kỳ Vật

- Kỳ vật chia làm 3 loại: Ưu tú (Lục), Tinh lương (Lam), Sử Thi (Tím).

- Thông qua thẻ cào tổ hợp tương ứng có thể nhận Kỳ Vật hoặc Kỷ vật có thể rớt ra từ ải.

 

 

2. Đổi thưởng

- Thu thập đủ tổ hợp có thể giao và nhận thưởng.

 

 

 

3. Đổi Kỳ Vật

- Kỳ Vật dư ra bỏ vào khu đổi có thể đổi với người chơi khác.

- Bạn có thể chủ động vào khu đổi Kỳ Vật để đổi lấy Kỳ Vật với người khác.

 

 

- Kỳ Vật đổi phải cùng phẩm chất, cùng tổ hợp.

- Đổi xong sẽ có 5 phút khóa, trong lúc này người khác sẽ không thể đổi Kỳ Vật này nữa.

 

 

4. Thưởng danh hiệu

- Nộp Kỳ Vật Sử Thi 10 lần sẽ nhận được danh hiệu Kỳ Vật Gia.

 

 

Võ thần 3D
Võ thần 3D
Menu
Kỳ Vật

Hoan nghênh các anh hùng đến với Võ Thần 3D.

 

Hàng loạt hoạt động đặc sắc đang chờ đón chư vị, hãy tham gia ngay để được trải nghiệm những tính năng hấp dẫn từ Võ Thần 3D nhé!

 

I. Giới thiệu

Mở giao diện: Cộng Đồng -> Kỳ Vật

 

II. Hệ thống Kỳ Vật

1. Thu thập Kỳ Vật

- Kỳ vật chia làm 3 loại: Ưu tú (Lục), Tinh lương (Lam), Sử Thi (Tím).

- Thông qua thẻ cào tổ hợp tương ứng có thể nhận Kỳ Vật hoặc Kỷ vật có thể rớt ra từ ải.

 

 

2. Đổi thưởng

- Thu thập đủ tổ hợp có thể giao và nhận thưởng.

 

 

 

3. Đổi Kỳ Vật

- Kỳ Vật dư ra bỏ vào khu đổi có thể đổi với người chơi khác.

- Bạn có thể chủ động vào khu đổi Kỳ Vật để đổi lấy Kỳ Vật với người khác.

 

 

- Kỳ Vật đổi phải cùng phẩm chất, cùng tổ hợp.

- Đổi xong sẽ có 5 phút khóa, trong lúc này người khác sẽ không thể đổi Kỳ Vật này nữa.

 

 

4. Thưởng danh hiệu

- Nộp Kỳ Vật Sử Thi 10 lần sẽ nhận được danh hiệu Kỳ Vật Gia.