Luyện Thánh Thú

Hoan nghênh các anh hùng đến với Võ Thần 3D.

 

Hàng loạt hoạt động đặc sắc đang chờ đón chư vị, hãy tham gia ngay để được trải nghiệm những tính năng hấp dẫn và nhận quà giá trị từ Võ Thần 3D nhé!

 

I. Giới thiệu

- Thời gian: Boss thế giới, 1 ngày 2 lần sẽ mở: 13h00 và 21h00. Có thể tự động tham chiến có trả phí.

- Đối tượng: Tất cả anh hùng tham gia Võ Thần 3D.

- Điều kiện tham gia: Nhân vật đạt Lv.18 trở lên.

- Phần thưởng: Đồng, Tinh Thiết, Mảnh tướng Vàng hiếm.

- Cách thức tham gia:

  Đến giờ hoạt động, chọn biểu tượng Khiêu Chiến, chọn mục Theo giờ -> Luyện Thánh Thú.

 

 

 

II. Luyện Thánh Thú

1. Điều kiện tham gia

- Mỗi ngày 13:00~13:20, 21:00~21:20 hoạt động sẽ mở.

- Khiêu chiến cách nhau 60s, để xóa thời gian cần tốn 20 KNB.

2. Tự động khiêu chiến

- Tự động khiêu chiến chỉ được dùng sau khi HĐ bắt đầu và cần VIP5 mới được dùng.

- Khi mở tự động khiêu chiến, kết thúc đếm ngược sẽ tự động vào chiến đấu.

 

 

3. Hướng dẫn tham gia

- Mọi người cùng đánh Thánh Thú, xếp hạng theo sát thương tích lũy cuối cùng.

- Mỗi lần kết thúc HĐ sẽ phát thưởng theo hạng.

4. Phần thưởng

- Dựa vào hạng để nhận Đồng, Túi Mảnh Tướng, Túi mảnh T.Bị.

- Ngẫu nhiên gửi 1 phần thưởng may mắn cho người tham gia.

- Diệt Thánh Thú xong, tất cả người chơi tham gia nhận Thức Tỉnh Đan, hạng càng cao Thức Tỉnh Đan càng nhiều.

 

 

- Thưởng Danh hiệu: Tham gia thí luyện Thánh Thú và Diệt Thánh Thú đạt số lần sẽ nhận được Danh hiệu.

 

Võ thần 3D
Võ thần 3D
Menu
Luyện Thánh Thú

Hoan nghênh các anh hùng đến với Võ Thần 3D.

 

Hàng loạt hoạt động đặc sắc đang chờ đón chư vị, hãy tham gia ngay để được trải nghiệm những tính năng hấp dẫn và nhận quà giá trị từ Võ Thần 3D nhé!

 

I. Giới thiệu

- Thời gian: Boss thế giới, 1 ngày 2 lần sẽ mở: 13h00 và 21h00. Có thể tự động tham chiến có trả phí.

- Đối tượng: Tất cả anh hùng tham gia Võ Thần 3D.

- Điều kiện tham gia: Nhân vật đạt Lv.18 trở lên.

- Phần thưởng: Đồng, Tinh Thiết, Mảnh tướng Vàng hiếm.

- Cách thức tham gia:

  Đến giờ hoạt động, chọn biểu tượng Khiêu Chiến, chọn mục Theo giờ -> Luyện Thánh Thú.

 

 

 

II. Luyện Thánh Thú

1. Điều kiện tham gia

- Mỗi ngày 13:00~13:20, 21:00~21:20 hoạt động sẽ mở.

- Khiêu chiến cách nhau 60s, để xóa thời gian cần tốn 20 KNB.

2. Tự động khiêu chiến

- Tự động khiêu chiến chỉ được dùng sau khi HĐ bắt đầu và cần VIP5 mới được dùng.

- Khi mở tự động khiêu chiến, kết thúc đếm ngược sẽ tự động vào chiến đấu.

 

 

3. Hướng dẫn tham gia

- Mọi người cùng đánh Thánh Thú, xếp hạng theo sát thương tích lũy cuối cùng.

- Mỗi lần kết thúc HĐ sẽ phát thưởng theo hạng.

4. Phần thưởng

- Dựa vào hạng để nhận Đồng, Túi Mảnh Tướng, Túi mảnh T.Bị.

- Ngẫu nhiên gửi 1 phần thưởng may mắn cho người tham gia.

- Diệt Thánh Thú xong, tất cả người chơi tham gia nhận Thức Tỉnh Đan, hạng càng cao Thức Tỉnh Đan càng nhiều.

 

 

- Thưởng Danh hiệu: Tham gia thí luyện Thánh Thú và Diệt Thánh Thú đạt số lần sẽ nhận được Danh hiệu.