Phó Bản Tổ Đội

Hoan nghênh các anh hùng đến với Võ Thần 3D.

 

Hàng loạt hoạt động đặc sắc đang chờ đón chư vị, hãy tham gia ngay để được trải nghiệm những tính năng hấp dẫn và nhận quà giá trị từ Võ Thần 3D nhé!

 

I. Giới thiệu

- Thời gian: Mở mỗi ngày.

- Đối tượng: Tất cả anh hùng tham gia Võ Thần 3D.

- Điều kiện tham gia: Nhân vật đạt Lv.20 trở lên.

- Phần thưởng: Bích Ngọc, Điểm Hiệp Nghĩa.

- Cách thức tham gia:

  Chọn biểu tượng Khiêu Chiến, chọn mục Chiến Dịch -> Ải Đội

 

 

 

II. Ải Đội

Quy tắc:

- Mỗi ngày lượt tham gia sẽ không giới hạn, nhưng chỉ miễn phí nhận 3 lần Bích Ngọc ( Được mua lượt).

- Đội có từ 2 người trở nên mới được chiến đấu.

 

 

- Tối đa chỉ có 3 người tổ đội đánh PB tổ đội, mỗi ải sẽ có 3 đợt địch.

 

 

- Đội trưởng có thể thuê bạn bè giúp tấn công PB tổ đội.

 

 

- PB tổ đội có nhiều ải, cấp ải càng cao độ khó càng lớn, nhưng thưởng cũng càng cao.

 

 

- Chiến thắng sẽ nhận Bích Ngọc sơ trung cao. có thể vào Tiệm Ngọc mua đạo cụ hiếm.

 

 

- Có thể vào Tiệm Ngọc mua đạo cụ hiếm.

 

Võ thần 3D
Võ thần 3D
Menu
Phó Bản Tổ Đội

Hoan nghênh các anh hùng đến với Võ Thần 3D.

 

Hàng loạt hoạt động đặc sắc đang chờ đón chư vị, hãy tham gia ngay để được trải nghiệm những tính năng hấp dẫn và nhận quà giá trị từ Võ Thần 3D nhé!

 

I. Giới thiệu

- Thời gian: Mở mỗi ngày.

- Đối tượng: Tất cả anh hùng tham gia Võ Thần 3D.

- Điều kiện tham gia: Nhân vật đạt Lv.20 trở lên.

- Phần thưởng: Bích Ngọc, Điểm Hiệp Nghĩa.

- Cách thức tham gia:

  Chọn biểu tượng Khiêu Chiến, chọn mục Chiến Dịch -> Ải Đội

 

 

 

II. Ải Đội

Quy tắc:

- Mỗi ngày lượt tham gia sẽ không giới hạn, nhưng chỉ miễn phí nhận 3 lần Bích Ngọc ( Được mua lượt).

- Đội có từ 2 người trở nên mới được chiến đấu.

 

 

- Tối đa chỉ có 3 người tổ đội đánh PB tổ đội, mỗi ải sẽ có 3 đợt địch.

 

 

- Đội trưởng có thể thuê bạn bè giúp tấn công PB tổ đội.

 

 

- PB tổ đội có nhiều ải, cấp ải càng cao độ khó càng lớn, nhưng thưởng cũng càng cao.

 

 

- Chiến thắng sẽ nhận Bích Ngọc sơ trung cao. có thể vào Tiệm Ngọc mua đạo cụ hiếm.

 

 

- Có thể vào Tiệm Ngọc mua đạo cụ hiếm.