Quân Đoàn

 

Là nơi gắn kết tình bằng hữu, ắt hẳn chu du trong thiên hạ, bất kể bằng hữu nào cũng mong muốn cho mình có được những hảo huynh đệ. Cùng nhau vào sinh ra tử, hoạn nạn có nhau góp sức trên con đường chinh phục thiên hạ. Tạo hội lập Quân Đoàn gầy dựng cơ đồ, tất cả đều có trong Hệ Thống Quân Đoàn của Võ Thần 3D.

 

I. Giới thiệu

1. Cấp mở: Lv.17

2. Phúc lợi:

- Điểm cống hiến Quân Đoàn

- Hỗ trợ cho hoạt động Tổ đội, Đào Khoáng,…

- Kỹ năng quân đoàn, shop bang.

3. Mở giao diện: Cộng đồng -> Đoàn

 

 

II. Tạo lập Quân Đoàn

- Để tạo Quân đoàn, người chơi phải đạt Lv.17 và có 600 KNB.

 

 

- Giao diện Quân đoàn.

 

 

- Quân đoàn Lv.1 có thể chứa tối đa 30 thành viên.

 

 

III. Tính năng Quân Đoàn

Trong hệ thống bang hội gồm có:

- Hoạt động (nhiệm vụ Quân đoàn, Tiệc Quân đoàn, Khu luyện Binh), Tiến Cống, Shop, Kỹ Năng, Chiến Trường.

 

 

- Mỗi ngày người chơi được tiến cống 1 lần và có 5 lượt nhiệm vụ Quân đoàn.

 

 

- Người chơi có thể dùng điểm vinh dự để mua vật phẩm trong shop bang và nâng cấp kỹ năng bang hội.

 

 

- Nâng cấp Kỹ năng bang để nhận về hào quang + thuộc tính cho Tướng và nhân vật chính.

 

 

- Bang Chủ có thể dùng điểm xây dựng và quỹ bang để nâng cấp kiến trúc của Quân Đoàn.

 

 

Võ thần 3D
Võ thần 3D
Menu
Quân Đoàn

 

Là nơi gắn kết tình bằng hữu, ắt hẳn chu du trong thiên hạ, bất kể bằng hữu nào cũng mong muốn cho mình có được những hảo huynh đệ. Cùng nhau vào sinh ra tử, hoạn nạn có nhau góp sức trên con đường chinh phục thiên hạ. Tạo hội lập Quân Đoàn gầy dựng cơ đồ, tất cả đều có trong Hệ Thống Quân Đoàn của Võ Thần 3D.

 

I. Giới thiệu

1. Cấp mở: Lv.17

2. Phúc lợi:

- Điểm cống hiến Quân Đoàn

- Hỗ trợ cho hoạt động Tổ đội, Đào Khoáng,…

- Kỹ năng quân đoàn, shop bang.

3. Mở giao diện: Cộng đồng -> Đoàn

 

 

II. Tạo lập Quân Đoàn

- Để tạo Quân đoàn, người chơi phải đạt Lv.17 và có 600 KNB.

 

 

- Giao diện Quân đoàn.

 

 

- Quân đoàn Lv.1 có thể chứa tối đa 30 thành viên.

 

 

III. Tính năng Quân Đoàn

Trong hệ thống bang hội gồm có:

- Hoạt động (nhiệm vụ Quân đoàn, Tiệc Quân đoàn, Khu luyện Binh), Tiến Cống, Shop, Kỹ Năng, Chiến Trường.

 

 

- Mỗi ngày người chơi được tiến cống 1 lần và có 5 lượt nhiệm vụ Quân đoàn.

 

 

- Người chơi có thể dùng điểm vinh dự để mua vật phẩm trong shop bang và nâng cấp kỹ năng bang hội.

 

 

- Nâng cấp Kỹ năng bang để nhận về hào quang + thuộc tính cho Tướng và nhân vật chính.

 

 

- Bang Chủ có thể dùng điểm xây dựng và quỹ bang để nâng cấp kiến trúc của Quân Đoàn.