Thần Trang

Thần Trang là gì?

 

Giống như Thần khí xuất hiện trong phiên bản Võ Thần 3D, hệ thống Thần trang cho phép người chơi tiến cấp tất cả trang bị lên màu Đỏ, chỉ số tăng lên rất nhiều kèm theo các thuộc tính vô cùng lợi hại.

 

I. Giới thiệu

Mở giao diện: Cường Hóa -> Thần Trang

 

 

II. Hệ thống Thần Trang

1. Đúc Thần Trang

- Trang bị có tư chất 18 hoặc 20 có thể biến thành Thần Trang thông qua hệ thống Đúc Thần Trang.

 

 

- Sau khi đúc phẩm chất trang bị sẽ biến thành trang bị Đỏ.

 

 

- Thần Trang sau khi đúc xong, tư chất trang bị trở nên cao hơn, thuộc tính mạnh hơn.

- Thần Trang căn cứ bậc siêu việt sẽ mở thêm 3 ô Thần Thạch.

 

 

2. Nguyên liệu đúc

- Trang bị phẩm chất Vàng có thể kiếm được ở Chiêu Mộ trang bị,…

 

 

- Bản Đúc của Trang Bị có thể nhận ở Tiệm KNB và Tiệm Quân Đoàn.

 

 

- Búa Đúc có thể nhận khi hoàn thành phó bản.

Võ thần 3D
Võ thần 3D
Menu
Thần Trang

Thần Trang là gì?

 

Giống như Thần khí xuất hiện trong phiên bản Võ Thần 3D, hệ thống Thần trang cho phép người chơi tiến cấp tất cả trang bị lên màu Đỏ, chỉ số tăng lên rất nhiều kèm theo các thuộc tính vô cùng lợi hại.

 

I. Giới thiệu

Mở giao diện: Cường Hóa -> Thần Trang

 

 

II. Hệ thống Thần Trang

1. Đúc Thần Trang

- Trang bị có tư chất 18 hoặc 20 có thể biến thành Thần Trang thông qua hệ thống Đúc Thần Trang.

 

 

- Sau khi đúc phẩm chất trang bị sẽ biến thành trang bị Đỏ.

 

 

- Thần Trang sau khi đúc xong, tư chất trang bị trở nên cao hơn, thuộc tính mạnh hơn.

- Thần Trang căn cứ bậc siêu việt sẽ mở thêm 3 ô Thần Thạch.

 

 

2. Nguyên liệu đúc

- Trang bị phẩm chất Vàng có thể kiếm được ở Chiêu Mộ trang bị,…

 

 

- Bản Đúc của Trang Bị có thể nhận ở Tiệm KNB và Tiệm Quân Đoàn.

 

 

- Búa Đúc có thể nhận khi hoàn thành phó bản.