Thánh Thú
 

Hoan nghênh các anh hùng đến với Võ Thần 3D

 

Ngoài các kỹ năng vốn có của nhân vật và các thần tướng trợ thủ. Kỹ năng của các thánh thú cũng là trợ lực rất lớn cho các anh hùng khi chiến đấu trên chiến trường. Hôm nay, Khinh Y muội sẽ giới thiệu cho chư vị về tính năng thú vị này!

 

I. Giới thiệu

1. Mở giao diện: Vào “Thánh Thú” để vào giao diện kỹ năng thánh thú.

 

 

2. Điều kiện mở thánh thú: Vượt phụ bản 1-1, 1-5, 2-7, 2-10 sẽ mở 4 kỹ năng Thánh Thú.

II. Hệ thống Thánh Thú

 

- Thánh thú chia làm 4 loại: Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước, Thanh Long, tượng trưng cho thần bảo hộ 4 phương.

 

 

 

- Mỗi thần thú có 4 kỹ năng, để mở kỹ năng cần đáp ứng đủ các yêu cầu mới có thể mở.

- Người chơi có thể tự do chọn 4 kỹ năng trong số các kỹ năng đã được mở để dùng trong chiến đấu.

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nâng cấp kỹ năng:

Kỹ năng thánh thú sau khi khai mở có thể nâng cấp bằng “Thú Linh”, về sau cần thêm nguyên liệu riêng của từng hệ.

 

 

Thú Linh có được thông qua tính năng Bói

 

 

Mỗi ngày được bói miễn phí 3 lần. Sau đó có thể dùng đồng để tiếp tục bói.

 

 

Võ thần 3D
Võ thần 3D
Menu
Thánh Thú
 

Hoan nghênh các anh hùng đến với Võ Thần 3D

 

Ngoài các kỹ năng vốn có của nhân vật và các thần tướng trợ thủ. Kỹ năng của các thánh thú cũng là trợ lực rất lớn cho các anh hùng khi chiến đấu trên chiến trường. Hôm nay, Khinh Y muội sẽ giới thiệu cho chư vị về tính năng thú vị này!

 

I. Giới thiệu

1. Mở giao diện: Vào “Thánh Thú” để vào giao diện kỹ năng thánh thú.

 

 

2. Điều kiện mở thánh thú: Vượt phụ bản 1-1, 1-5, 2-7, 2-10 sẽ mở 4 kỹ năng Thánh Thú.

II. Hệ thống Thánh Thú

 

- Thánh thú chia làm 4 loại: Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước, Thanh Long, tượng trưng cho thần bảo hộ 4 phương.

 

 

 

- Mỗi thần thú có 4 kỹ năng, để mở kỹ năng cần đáp ứng đủ các yêu cầu mới có thể mở.

- Người chơi có thể tự do chọn 4 kỹ năng trong số các kỹ năng đã được mở để dùng trong chiến đấu.

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nâng cấp kỹ năng:

Kỹ năng thánh thú sau khi khai mở có thể nâng cấp bằng “Thú Linh”, về sau cần thêm nguyên liệu riêng của từng hệ.

 

 

Thú Linh có được thông qua tính năng Bói

 

 

Mỗi ngày được bói miễn phí 3 lần. Sau đó có thể dùng đồng để tiếp tục bói.