Tướng Truyện

Hoan nghênh các anh hùng đến với Võ Thần 3D.

 

Hàng loạt hoạt động đặc sắc đang chờ đón chư vị, hãy tham gia ngay để được trải nghiệm những tính năng hấp dẫn và nhận quà giá trị từ Võ Thần 3D nhé!

 

I. Giới thiệu

Mở giao diện:  Cường Hóa -> Tướng Truyện

 

 

II. Tướng Truyện

1. Độ hảo cảm

- Ngao du với Tướng hoặc tặng quà cho Tướng có thể tăng độ hảo cảm Tướng.

 

 

- Độ hảo cảm tối đa Lv25, cứ tăng 1 cấp sẽ tăng thuộc tính tướng. Độ hảo cảm cứ tăng 5 cấp tướng sẽ phát nhiệm vụ, hoàn thành NV sẽ tiếp tục tăng độ hảo cảm.

- Hoàn thành NV Tướng sẽ nhận thêm KNB.

2. Điểm

- Độ hảo cảm tăng 1 cấp sẽ nhận điểm nhất định.

- Điểm đạt mức nhất định sẽ nhận thuộc tính hoặc danh hiệu.

- Thuộc tính nhận mỗi lần sẽ được cộng dồn.

3. Ngao Du

- Mỗi ngày có thể mời tướng ngao du 3 lần, tất cả Tướng dùng chung số lần.

- Khi ngao du sẽ ngẫu nhiên xảy ra 1 sự kiện, sự kiện khác nhau thì thưởng khác nhau.

 

 

4. Tặng quà

- Tặng quà có thể tăng nhanh độ hảo cảm tướng, không có quà có thể đến tiệm mua.

 

 

- Tính cách mỗi Tướng sẽ ảnh hưởng đến dạng quà, nhận được quà mình thích sẽ nhận độ hảo cảm tối đa, nhận quà không thích sẽ chỉ nhận một ít độ hảo cảm.

5. Tiệm Quà

- Tiệm quà mỗi lần sẽ bán 6 quà, bán hết phải chờ lần sau làm mới để bổ sung thêm.

- Mỗi ngày 9:00, 21:00 sẽ làm mới quà.

- Tốn KNB làm mới quà của tiệm.

 

Võ thần 3D
Võ thần 3D
Menu
Tướng Truyện

Hoan nghênh các anh hùng đến với Võ Thần 3D.

 

Hàng loạt hoạt động đặc sắc đang chờ đón chư vị, hãy tham gia ngay để được trải nghiệm những tính năng hấp dẫn và nhận quà giá trị từ Võ Thần 3D nhé!

 

I. Giới thiệu

Mở giao diện:  Cường Hóa -> Tướng Truyện

 

 

II. Tướng Truyện

1. Độ hảo cảm

- Ngao du với Tướng hoặc tặng quà cho Tướng có thể tăng độ hảo cảm Tướng.

 

 

- Độ hảo cảm tối đa Lv25, cứ tăng 1 cấp sẽ tăng thuộc tính tướng. Độ hảo cảm cứ tăng 5 cấp tướng sẽ phát nhiệm vụ, hoàn thành NV sẽ tiếp tục tăng độ hảo cảm.

- Hoàn thành NV Tướng sẽ nhận thêm KNB.

2. Điểm

- Độ hảo cảm tăng 1 cấp sẽ nhận điểm nhất định.

- Điểm đạt mức nhất định sẽ nhận thuộc tính hoặc danh hiệu.

- Thuộc tính nhận mỗi lần sẽ được cộng dồn.

3. Ngao Du

- Mỗi ngày có thể mời tướng ngao du 3 lần, tất cả Tướng dùng chung số lần.

- Khi ngao du sẽ ngẫu nhiên xảy ra 1 sự kiện, sự kiện khác nhau thì thưởng khác nhau.

 

 

4. Tặng quà

- Tặng quà có thể tăng nhanh độ hảo cảm tướng, không có quà có thể đến tiệm mua.

 

 

- Tính cách mỗi Tướng sẽ ảnh hưởng đến dạng quà, nhận được quà mình thích sẽ nhận độ hảo cảm tối đa, nhận quà không thích sẽ chỉ nhận một ít độ hảo cảm.

5. Tiệm Quà

- Tiệm quà mỗi lần sẽ bán 6 quà, bán hết phải chờ lần sau làm mới để bổ sung thêm.

- Mỗi ngày 9:00, 21:00 sẽ làm mới quà.

- Tốn KNB làm mới quà của tiệm.