Vận Chuyển

Hoan nghênh các anh hùng đến với Võ Thần 3D.

 

Hàng loạt hoạt động đặc sắc đang chờ đón chư vị, hãy tham gia ngay để được trải nghiệm những tính năng hấp dẫn và nhận quà giá trị từ Võ Thần 3D nhé!

 

I. Giới thiệu

- Thời gian: Hoạt động diễn ra mỗi ngày.

- Đối tượng: Tất cả anh hùng tham gia Võ Thần 3D.

- Điều kiện tham gia: Nhân vật đạt Lv.21 trở lên.

- Phần thưởng: Vinh Dự.

- Cách thức tham gia:

          Đến giờ hoạt động, chọn biểu tượng Khiêu Chiến, chọn mục Chiến Dịch -> Vận Chuyển

 

 

 

II. Vận chuyển

1. Phân loại Vận chuyển

- Vận chuyển diễn ra cả ngày chia làm 2 loại là vận chuyển cùng server và vận chuyển liên server.

 

 

2. Ra khơi

- Mỗi ngày có thể ra khơi 3 lần, thời gian hoàn thành là 25 phút.

- Chọn 4 dạng thuyền:

          + Thuyền nhỏ: 250 Vinh Dự.

          + Thuyền lớn: 500 Vinh Dự.

          + Tàu Nhỏ: 1000 Vinh Dự.

          + Tàu Lớn: 2500 Vinh Dự.

 

 

- Loại thuyền khác nhau thưởng khác nhau nhưng thời gian hoàn thành không đổi.

- Trong quá trình vận chuyển có thể bị cướp, tổn hại 20% thưởng, mỗi người tối đa bị cướp 2 lần.

 

 

3. Cướp

- Mỗi ngày có thể cướp 4 lần, thành công sẽ nhận 20% thưởng của thuyền bị cướp.

- Cướp thật bại không bị trừ lượt cướp.

4. Bảo tiêu

- Cần đến trung tâm vận chuyển đăng ký mới có thể được người khác thuê.

- Nếu được thuê và cập bến thành công sẽ nhận thưởng 10% của thuyền chủ ( Phần thưởng của thuyền chủ sẽ không giảm).

 

 

- Mỗi lần Bảo Tiêu thành công sẽ nhận 10 EXP Bảo Tiêu.

- Lượt Bảo Tiêu có liên quan đến cấp Bảo Tiêu, cấp càng cao lượn Bảo Tiêu càng nhiều.

 

5. Mượn gió đông

 

 

 

6. Thưởng

 

 

Võ thần 3D
Võ thần 3D
Menu
Vận Chuyển

Hoan nghênh các anh hùng đến với Võ Thần 3D.

 

Hàng loạt hoạt động đặc sắc đang chờ đón chư vị, hãy tham gia ngay để được trải nghiệm những tính năng hấp dẫn và nhận quà giá trị từ Võ Thần 3D nhé!

 

I. Giới thiệu

- Thời gian: Hoạt động diễn ra mỗi ngày.

- Đối tượng: Tất cả anh hùng tham gia Võ Thần 3D.

- Điều kiện tham gia: Nhân vật đạt Lv.21 trở lên.

- Phần thưởng: Vinh Dự.

- Cách thức tham gia:

          Đến giờ hoạt động, chọn biểu tượng Khiêu Chiến, chọn mục Chiến Dịch -> Vận Chuyển

 

 

 

II. Vận chuyển

1. Phân loại Vận chuyển

- Vận chuyển diễn ra cả ngày chia làm 2 loại là vận chuyển cùng server và vận chuyển liên server.

 

 

2. Ra khơi

- Mỗi ngày có thể ra khơi 3 lần, thời gian hoàn thành là 25 phút.

- Chọn 4 dạng thuyền:

          + Thuyền nhỏ: 250 Vinh Dự.

          + Thuyền lớn: 500 Vinh Dự.

          + Tàu Nhỏ: 1000 Vinh Dự.

          + Tàu Lớn: 2500 Vinh Dự.

 

 

- Loại thuyền khác nhau thưởng khác nhau nhưng thời gian hoàn thành không đổi.

- Trong quá trình vận chuyển có thể bị cướp, tổn hại 20% thưởng, mỗi người tối đa bị cướp 2 lần.

 

 

3. Cướp

- Mỗi ngày có thể cướp 4 lần, thành công sẽ nhận 20% thưởng của thuyền bị cướp.

- Cướp thật bại không bị trừ lượt cướp.

4. Bảo tiêu

- Cần đến trung tâm vận chuyển đăng ký mới có thể được người khác thuê.

- Nếu được thuê và cập bến thành công sẽ nhận thưởng 10% của thuyền chủ ( Phần thưởng của thuyền chủ sẽ không giảm).

 

 

- Mỗi lần Bảo Tiêu thành công sẽ nhận 10 EXP Bảo Tiêu.

- Lượt Bảo Tiêu có liên quan đến cấp Bảo Tiêu, cấp càng cao lượn Bảo Tiêu càng nhiều.

 

5. Mượn gió đông

 

 

 

6. Thưởng